Ápolás és betegellátás alapszak - dietetikus szakirány

Szak neve: ápolás- és betegellátás alapszak (BSc)

Szakirány neve: Dietetikus szakirány

Szerezhető szakképzettség: Dietetikus

Képzési idő: 8 félév

Képzési forma: államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)

Mi a képzés célja?

Az alapképzési szak célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önállófelelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Cél, hogy a dietetikus szakirányon végzettek ismerjék az egészséges táplálkozás követelményeit, a helytelen táplálkozás egészségkárosító hatásait, a megelőzés módjait és lehetőségeit; a különböző korosztályok, állapotok (például várandósok, szoptató anyák) táplálkozási sajátosságait és szükségleteit; a gyakoribb betegségek és betegségtípusok etológiai tényezőit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzőit, patomechanizmusait és a dietoterápia lehetőségeit, az élelmezési üzemre vonatkozó általános követelményeket, a korszerű ételkészítési technológiákat és a diétás konyhatechnológia eljárásait, alkalmazási lehetőségeit, az ételek tápanyagösszetételét, az ételkészítés során abban végbemenő változásokat és a tápanyagok szerepét az egészséges és a beteg embertáplálkozásában, az étlaptervezés alapvető szabályait, a dietoterápiás eljárás (Nutrition Care Process), a táplálásterápia részeit, a tápláltsági állapotban bekövetkező változást, a különbözőtáplálási formákat és lehetőségeket, valamint ismeri az aktuális szakmai ajánlásokat, az élelmezés területén adódó nosocomialis ártalmakat, azok megelőzésének, kiküszöbölésének módjait, valamint az élelmezés higiéné előírásait, a dietetika szakmai szókincsét, fogalomtárát, a táplálkozási tanácsadás során alkalmazandó kommunikációs technikákat és a táplálkozás változtatását elérő módszereket, az egyéni és csoportos szaktanácsadás területén egyaránt, a különbözőüzemeltetők (önkormányzat, vállalkozási formák) általműködtetett élelmezési üzemek menedzsment feladatait, a releváns étrendtervező- és élelmezési programokat; szerepét és kapcsolódását az egyéb szakmákhoz az egészségügyi és szociális ellátáson belül; a dietetikusi feladatokat a klinikum, a prevenció és az adminisztráció területén valamint a vezetői dietetikus munkakörben, továbbá az élelmezésvezetői munkakörben is; a speciális dietetikai területeket (sport,wellness); a dietetikai dokumentáció jelentőségét a hatályos jogszabály értelmében.

Kiknek ajánljuk?

Az ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirányának elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akiket érdekel a megfelelő étrend megtervezése korcsoportnak és egészségi állapotnak megfelelően, az élelmezési üzemek munkafolyamatai és az élelmezési szolgálat működése, az élelmezési minőségbiztosítási rendszerek, a dietoterápia, a részvétel az egészségügyi, illetve szociális ellátásban és a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban.

Érettségi vizsgatárgyak (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.

Tárgyi feltételek

A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.

A szakmai képzést segítik: a demonstrációs eszközökkel felszerelt gyakorlótermek, az előadótermek, jól felszerelt tankonyha.

Humánerőforrás

A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal rendelkező dietetikusok várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.

Ösztöndíjak

Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.

Jelentkezés

A jelentkezés részletes feltételeiről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványból és az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról  (www.felvi.hu) lehet tájékozódni.

Képzési- és kimeneti követelmények

Tájékoztató füzet a szakról