Ápolás és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány

Szak neve: ápolás- és betegellátás alapszak (BSc)

Szakirány neve: Gyógytornász szakirány

Szerezhető szakképzettség: Gyógytornász

Képzési idő: 8 félév

Képzési forma: államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)

A szakon folyó képzés a mozgásszervi betegségek megelőzésének és a kialakult betegségek kezelésének megismertetésére irányul. A gyógytornász a fizioterápia eszközeit alkalmazva vesz részt az ápolás és betegellátás, a prevenció és a rehabilitáció folyamatában. A fizioterápia természeti, elsősorban fizikai energiákkal (hővel, fénnyel, elektromossággal, mágnesességgel, vízzel, mozgással) való gyógyítást jelent; legjelentősebb része a gyógytorna, mint mozgásterápia. Célja a megbetegedett szerv, testrész, illetve szervezet funkciójának a helyreállítása tornagyakorlatok alkalmazásával.

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik önálló felelősséggel vehetnek részt a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában. Cél, hogy a gyógytornász szakirányon végzettek ismerjék az egészséges szervezet működését, az egészségkárosító hatásokat, a gyakori betegségek megelőzésének lehetőségeit, a mozgásszervi és más betegségek gyógyítását célzó fizioterápiás eljárásokat, váljanak alkalmassá a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára, fizioterápiás és rehabilitációs terv készítésére, a fizioterápiás eljárások alkalmazására az orvos diagnózisa alapján és az orvosi kezelésbe illeszkedően. Kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés mesterszinten történő folytatásához.

Kiknek ajánljuk?

Az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányának elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akiket érdekel a mozgás- és fizioterápiával való gyógyítás tudománya; jó fizikai képességekkel, nagyfokú empátiával rendelkeznek, készek arra, hogy tudásukat folyamatosan fejlesszék, és azt a magyar lakosság egészségi állapotának javítására hasznosítsák.

Érettségi vizsgatárgyak (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

Diploma után

Az alapfokozat megszerzése után a hallgatóknak lehetőségük van:

1. A Kar által kínált népegészségügyi mesterszak egészségfejlesztési szakirányán, komplex rehabilitáció vagy más egészségtudományi mesterszakon folytatni tanulmányaikat. Ezek valamelyikének elvégzésével mesterfokozat és további szakképzettség szerezhető, illetve megnyílik a lehetőség a doktori képzésbe való belépésre.

2. A már megszerzett gyógytornász szakképesítéssel elhelyezkedni,

– gyógyító, ill. rehabilitációs tevékenységet végző egészségügyi intézményekben,

– gyógyfürdőkben,

– rekreációs létesítményekben,

– otthonápolási szakszolgálatoknál,

– egészségügyi területen oktatást végző intézményben,

– egyetemi tanszékeken, intézetekben, kutatóhelyeken,

– civil szervezeteknél.

Főbb tantárgyak

Alapozó tantárgyak:

Biológia

Biofizika

Biokémia

Anatómia

Élettan-kórélettan

Megelőző orvostan és népegészségtan

Mikrobiológia

Patológia

Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei

A fizioterápia alapjai

Gyógyszertan

Dietetika

Gerontológia

Klinikai propedeutika

Egészségügyi jogi ismeretek

Pszichológia

Szociológia

Gazdasági és menedzsment ismeretek

Kutatásmetodika alapjai

Egészségügyi informatika

Latin nyelv

Szakirányú tantárgyak:

Mozgástani ismeretek

Alkalmazott edzésmódszertan

Biomechanika

Elektro-Balneo-Hidro-Klímaterápia

Mobilizációs-manuális technikák

Belgyógyászat gyógytornászoknak

Reumatológia gyógytornászoknak

Ortopédia gyógytornászoknak

Traumatológia gyógytornászoknak

Szülészet-nőgyógyászat gyógytornászoknak

Csecsemő- és gyermekgyógyászat gyógytornászoknak

Radiológia és képalkotó eljárások

Neurológia gyógytornászoknak

Pszichiátria gyógytornászoknak

Intenzív terápiás ismeretek gyógytornászoknak

Rehabilitációs ismeretek gyógytornászoknak

Klinikai-kórházi szakmai gyakorlatok

Tárgyi feltételek

A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.

A szakmai képzést segítik: a demonstrációs eszközökkel felszerelt gyakorlótermek, az előadótermek, jól felszerelt tornaterem, ízületi tehermentesítést biztosító speciális felszerelések gyógytornához, elektroterápiás és diagnosztikus eszközök, víz alatti torna és lovasterápia oktatásának feltételei stb.

Humánerőforrás

A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal rendelkező gyógytornászok várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.

Ösztöndíjak

Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.

Jelentkezés

A jelentkezés részletes feltételeiről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványból és az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról  (www.felvi.hu) lehet tájékozódni.

Képzési és kimeneti követelmények

Tájékoztató füzet a szakról