Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék

A Népegészségügyi Kar Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszékének létrejötte a Debreceni Egyetem Szenátusának 2011. október 6-ai ülésén nyert létjogosultságot. A Népegészségügyi Kar legfiatalabb Tanszéke, 2012. január 1-én kezdte meg működését.
A Tanszék célja, hogy az egészségügyi szervezési, vezetési ismeretanyag átadásán túl a szakember utánpótlás biztosításában is szerepet vállaljon. Alapvető célunk, hogy az egészségügyben olyan céltudatos vezetőket és széles látókörű szakembereket képezzünk, akik mindent megtesznek azért, hogy hozzájáruljanak az egészségügy-, s így a társadalom fejlődéséhez, és akik meghallják az új lehetőségek hívó szavát globalizálódó világunkban. A Tanszéken dolgozó oktatók elkötelezettek aziránt, hogy feltárják az átalakuló globális piacokat átható trendeket és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megértsék azon folyamatok működését, motivációját, amelyek hozzájárulhatnak maradandó értékek teremtéséhez a társadalom számára - ezt a rendszerszemléletet közvetítik a hallgatóik felé is. A Tanszéken kínált képzési programok célja, hogy azok a szakemberek, akik oktatásainkban részt vesznek, hatékonyan tudjanak megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek az állami, az üzleti, a kormányzati és a nonprofit szektorban egyaránt.

A Tanszék feladatának tekinti az egészségügyi menedzsment, a minőségbiztosítás, valamint az egészségügyi jog és egészség-közgazdaságtan területén a szakértői közreműködést szakmailag releváns projektek tervezésében, megvalósításában és monitorozásában, továbbá az egészségügyi/ népegészségügyi szakterületen pályázatok összeállítását és irányítását is.

A tanszéki kutatások célja az egészségügyi ellátás és népegészségügyi szolgáltatások elemzése és működésük feltételrendszerének feltárása, továbbá az egészségügyi minőségbiztosítás és fejlesztés egyes területeinek specifikálása. Kiemelt kutatási területek: a közgazdaságtan kérdései az egészségügyben, egészséges öregedés, e-egészségügy és m-egészségügy fejlesztési lehetőségei, az egészségügyi szervezetek működési sajátosságai; vállalkozási és szervezeti formák az egészségügyben; a gyógyítás és az ápolás szervezési és jogi kérdései; minőségbiztosítás az egészségügyben, alkalmazható vezetési módszerek és rendszerek; a motiváció és az ösztönzés sajátosságai; vezetési és szervezési feladatok; kommunikációs és konfliktuskezelési sajátosságok. Holland, francia, svájci, spanyol, olasz és egyesült államokbeli partnereink nemcsak világszínvonalú kutatóműhelyek, hanem az adott országokban tevékenykedő vállalkozások is.

                                                                                                                                                                                        ...dolgozzunk együtt a jövő egészségügyének építéséért...

Honlap: http://emmt.unideb.hu/