Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak - Tantárgylista

Tantárgyblokkok és tantárgyak (* kötelező tárgy) Óraszám Kredit
Ismereteket kiegyenlítő tantárgyak (K)    
Az alkalmazott számítástechnika alapjai * 25 3
A biostatisztika matematikai alapjai * 15 2
Teljesítendő összesen (K) 40 5
     
Alapozó tantárgyak (A)    
Az egészségügyi informatika alapjai * 50 7
A biostatisztika alapjai * 45 7
Az epidemiológia alapjai * 60 11
Egészségügyi rendszerek alapjai * 30 7
Az egészségügyi gazdaságtan alapjai * 30 7
Epidemiológia a népegészségügyben * 45 11
Teljesítendő összesen (A) 260 50
     
Szakirányú tantárgyak (N)    
Minőség az egészségügyben 15 3
Minőségügyi alapismeretek * 30 7
Menedzseri alapismeretek * 45 11
Minőségügyi rendszerek * 30 7
Minőségfejlesztési módszerek * 30 7
Az egészségügyi szolgáltatások értékelése * 15 3
Az egészségügyi intézmények önértékelése * 15 3
Klinikai audit és indikátorok * 30 7
Infekciókontroll * 15 3
Teljesítendő összesen (N) 210 48
     
Specializációs tantárgyak (S)    
Egészségpolitika 45 11
Bioetika a népegészségügyben 15 3
A magatartástudomány alapjai 30 7
Kommunikáció 15 3
A magyar népegészségügy története 15 3
Projekttervezés és irányítás 15 3
Nem fertőző betegségek epidemiológiája 45 11
Egészségfejlesztés 30 7
Orvosi demográfia 30 7
Foglalkozás-egészségtan 30 7
Kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció 15 3
Hátrányos helyzetűek népegészségügyi problémái 30 7
Szociálpolitika 15 3
Tudomány- és egészségfilozófia 15 3
Alapellátás és népegészségügy 15 3
Helyi egészségpolitika-fejlesztés 15 3
Többváltozós módszerek az epidemiológiában 45 11
Teljesítendő összesen (S) 30 6
     
Dolgozatok    
Évközi dolgozat*   2
Diplomamunka*   8
     
A SZAKON TELJESÍTENDŐ ÖSSZESEN 540 119