Epidemiológia szakirányú továbbképzési szak - Tantárgylista

Tantárgyblokkok és tantárgyak (* kötelező tárgy) Óraszám Kredit
Ismereteket kiegyenlítő tantárgyak (K)    
Az alkalmazott számítástechnika alapjai * 25 3
A biostatisztika matematikai alapjai * 15 2
Teljesítendő összesen (K) 40 5
     
Alapozó tantárgyak (A)    
Az egészségügyi informatika alapjai * 50 7
A biostatisztika alapjai * 45 10
Az epidemiológia alapjai * 60 11
Teljesítendő összesen (A) 155 28
     
Szakirányú tantárgyak (N)    
Stata használatának alapjai* 15 3
Többszörös regressziós módszerek az epidemiológiában* 45 11
Epidemiológia a népegészségügyben * 45 11
Környezet-egészségtan és -epidemiológia 45 11
Területi epidemiológia * 30 7
Orvosi demográfia 30 7
A nem fertőző betegségek epidemiológiája 45 11
Foglalkozás-egészségtan 30 7
Fertőző betegségek epidemiológiája 45 11
Klinikai epidemiológia * 45 11
Táplálkozás-egészségtan és -epidemiológia 30 7
Meta-analízis 15 3
Genetikai epidemiológia * 30 7
Az egészségügyi szolgáltatások értékelése 15 3
Pályázatok és tanulmányok írása 15 3
Journal club 15 3
Daganatos betegségek részletes epidemiológiája 15 3
Kötelező tárgyak 210 50
Kötelezően választható tárgyak 45 10
Teljesítendő összesen (N) 255 60
     
Specializációs tantárgyak (S)    
A magyar népegészségügy története 15 3
A magatartástudomány alapjai 30 7
Az egészségügyi rendszerek alapjai 30 7
Az egészségügyi gazdaságtan alapjai 30 7
Minőségügyi alapismeretek 30 7
Egészségfejlesztés 30 7
Egészségpolitika 45 11
Hátrányos helyzetűek népegészségügyi problémái 30 7
Környezeti toxikológia 30 7
Kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció 15 3
Tudomány- és egészségfilozófia 15 3
Helyi egészségpolitika-fejlesztés 15 3
Az alapellátás és népegészségügy 15 3
Válogatott fejezetek a fertőző betegségek részletes epidemiológiájából 15 3
Epidemiológiai vizsgálatokban alkalmazott molekuláris biológiai technikák 30 7
Teljesítendő összesen (S) 75 17
     
Dolgozatok    
Évközi dolgozat*   2
Diplomamunka*   8
     
A SZAKON TELJESÍTENDŐ ÖSSZESEN 525 120