Fizioterápiás Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Veres-Balajti Ilona egyetemi docens 

Rövid bemutatás

A Debreceni Egyetemen 1999 óta folyik gyógytornászképzés, kezdetben önálló szakként, majd 2006 óta az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányaként. Az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányát 2009. szeptember 1-jétől a Népegészségügyi Kar működteti. A képzés szervezését és megvalósítását a Fizioterápiás Tanszék végzi.
A tanszék küldetése az orvos- és egészségtudományi képzési területen olyan nemzetközi szintű szaktudással és gyakorlati felkészültséggel rendelkező gyógytornászok képzése, akik tevékenységükkel érdemben támogatják az egészségügyi/népegészségügyi szolgáltatás keretei között az egészség fejlesztését, a betegségek megelőzését, gyógyítását és a beteg egyének rehabilitációját.

Oktatás

A Fizioterápiás Tanszék fő feladata az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányán folyó képzés szervezése, fejlesztése, működtetése.
A tanszék a differenciált szakmai anyagot tartalmazó tantárgyakat részben saját oktatóival, részben az egészségügyi ellátásban dolgozó gyógytornászok bevonásával látja el. Az alapképzésben oktatott fizioterápiás ismeretek lefedik a mozgástani alapokat, a mobilizációs-manuális terápiás módszereket, a belgyógyászati, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai és traumatológiai fizioterápiát és számos más területet. Kötelezően és szabadon választható tantárgyként kiegészítő fizioterápiás ismereteket közvetítenek a hallgatók felé.
További feladat lesz a komplex rehabilitáció mesterszak indítását követően, annak keretei között a releváns szakmai ismeretek oktatása a mozgásszervi betegek rehabilitációja területén.

Kutatómunka

A tanszék oktatói az izomélettan, a biomechanika, a reumatológiai fizioterápia, a prevenció és az egészségfejlesztés területén végeznek kutatómunkát elméleti és klinikai orvostudományi, valamint egészségtudományi doktori iskolához csatlakozva. A tudományos diákköri tevékenység is ezeken a területeken folyik.

Elérhetőség

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
Telefon: 52/ 512 732
Fax: 52/ 512 732
E-mail: horvath.eniko@sph.unideb.hu