Jelentkezés, képzési költségek (szakirányú továbbképzések)

A népegészségügyi posztgraduális képzés szakjaira jelentkezhet az a magyar, vagy a magyar nyelvet magas szinten beszélő állampolgár, aki egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezik. A felvételnél előnyben részesülnek azok, akik a népegészségügyben vagy annak határterületein gyakorlattal rendelkeznek, illetve elkötelezettséget éreznek a népegészségügyben végzendő munka iránt. Előnyben részesülnek azok a munkaviszonnyal rendelkező jelentkezők is, akiknek munkáltatója a tanulmányokat támogatja és nyilatkozik arról, hogy tanulmányai befejezése után a leendő hallgatót a népegészségügyben vagy határterületein fogja foglalkoztatni.

A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés módja

A szakokra jelentkezni a Jelentkezési lap (letölthető innen) visszaküldésével lehet. A jelentkezési laphoz az alábbiakat szükséges csatolni:

 • diploma másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a jelentkező nincs munkaviszonyban)
 • munkáltatói nyilatkozat (munkaviszony esetén)
 • szakmai önéletrajz (eddigi szakmai gyakorlat és a jövőbeli tervek bemutatása)
 • szakvizsga- és nyelvvizsga-bizonyítványok (ha ezekkel a jelentkező rendelkezik) másolata
 • 3000 Ft intézményi eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény

A jelentkezési határidő: minden év július 31. napja

A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról és helyéről a jelentkezők írásos értesítést kapnak (várhatóan minden év szeptember eleje).

A képzés költségei

Szakirányú továbbképzési szakok:

 • Népegészségügyi szak 325.000 Ft/félév
 • Környezet-egészségügyi szak 325.000 Ft/félév
 • Egészségügyi minőségbiztosítási és -fejlesztési szak 325.000 Ft/félév
 • Egészségfejlesztés szak 325.000 Ft/félév
 • Epidemiológia szak 325.000 Ft/félév
 • Kórházhigiéne és infekciókontroll szak 325.000 Ft/Félév

A tandíj, valamint a tanfolyamok díja a képzésen túl magában foglalja a számítógépes laboratórium, a környezet-egészségügyi laboratórium és a könyvtár használatát, valamint a jegyzetek árát.

Szállás, étkezés, útiköltség

A szállásról minden hallgató és résztvevő maga gondoskodik. Az étkezés és utazás költségei szintén a képzésben résztvevőket terhelik.