Könyvtár

Ismertető

A Népegészségügyi Iskola 1996-ban létesített s közel 4000 szakkönyvet számláló állománya - a Debreceni Orvostudományi Egyetem megszűnt Társadalomorvostani Intézetének könyv- és folyóiratanyagát megörökölve, s a Soros Alapítvány, a Világbank, az Egészségügyi Minisztérium és a Tempus támogatásának köszönhetően - a szakterület angol és magyar nyelvű szakirodalmának bázisa. Jelenleg iskolánk könyvtára rendelkezik a keleti régióban a legteljesebb külföldi szakirodalommal a népegészségtan, egészségfejlesztés, környezet-egészségtan, epidemiológia, egészségügyi menedzsment, egészségpolitika, minőségbiztosítás, biostatisztika szakterületén. A dokumentum típusok: könyvek, jegyzetek, periodikák, szakdolgozatok, oktatási segédanyagok, CD-ROMok, melyen belül a folyóirat-állomány (mintegy 90 angol és magyar nyelvű, ebből 18 csak itt elérhető) országos viszonylatban egyedülálló gyűjteményt képez a népegészségügy területén.

Olvasószolgálat

Az iskola minden hallgatója, oktatója tagja a könyvtárnak, de térítésmentesen vehetik igénybe a Debreceni Egyetem hallgatói, dolgozói is. A könyvtár műszaki felszereltsége megfelel a modern információtechnika követelményeinek. A helyben használható könyvek és kurrens időszaki kiadványok olvasásához 25 ülőhellyel ellátott olvasótermi rész áll a hallgatók rendelkezésére. Szakirodalmi tájékoztatáson kívül az irodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzés, CD Jogtár hozzáférés, fénymásolás lehetősége segíti a tudományos munkát.

Könyvtáros: Géber Tímea

Elérhetőség

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
Telefon: 52/ 460 190 / 77427
Fax: 52/ 460 195
E-mail: konyvtar@sph.unideb.hu

Nyitva tartás: munkanapokon 8-16 óra között

Magatartástudományi Intézet Könyvtár

Cím: 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
Könyvtáros: Somogyi Gergő
Telefon: 52/ 460 190 /55964