Környezet-egészségügyi szakirányú továbbképzési szak

Szakvezető: Dr. Bárdos Helga egyetemi docens

Az egyén egészségét és a népesség egészségi állapotát meghatározó tényezők között a környezeti (természetes és mesterséges) hatások alapvető fontosságúak. A hazánk környezeti állapotának és a magyar lakosság egészségi helyzetének katasztrofális mutatói közötti összefüggések nemzetközi adatok extrapolációjával és sporadikus hazai vizsgálatok eredményei alapján elfogadottnak tekinthetők.

Az egészségkárosító környezeti tényezők feltárása, e hatások csökkentése, ill. optimális esetben ezek kiküszöbölése az egészségügy területén messze túlmutató össztársadalmi aktivitást igényel, különböző szakmai és társadalmi szervezetekben működő, felkészült szakemberek együttműködésével.

A környezetorientált döntéshozásban elsősorban érintett környezetvédelmi, egészségügyi, önkormányzati vezető beosztású és közvetlen feladatokat ellátó diplomás szakembereknek egyaránt komplex tudással kell rendelkezniük, hogy ismerjék a környezet megváltozásának minden lehetséges aspektusát, így az összefüggéseket a környezeti állapot és a népesség egészségi mutatói között. Jelenleg ez az egyetlen képzési forma Magyarországon, amely mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban kellő szintű posztgraduális felkészítést nyújt a szakterületen.