Magatartástudományi Intézet - KUTATÁSI, SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő projektek

 • Svájci-Magyar Együttműködési Program - Alapellátás-fejlesztési Modellprojekt 2012-2017

  WP6 vezető: Prof. Dr. Kósa Karolina

 • GINOP-2.3.2-15 A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azonosítása révén

  WP4 vezető: Prof. Dr. Kósa Karolina

 • COST Action IS1201, Disaster Bioethics, Management Committee Member, Financial Rapporteur. 2012-2016. http://disasterbioethics.eu/

Befejezett projektek

 • ETT: Betegoktatás és egészségfejlesztés gyakorlata és elmélete
  (Témavezető: Prof. Dr. Molnár Péter), 2001-2003.
 • ETT: Erőmérős járósarok műszaki kifejlesztése és klinikai kipróbálása
  (Témavezető: Dr. Pék Győző), 2003-2005.
 • OTKA: „A pszichoanalízis és a pszichiátria" ontológiai bizonytalansága
  (Témavezető: Dr. Bánfalvi Attila), 2003-2006.
 • OKTK: Az egészségügyi szociális munka posztgraduális/másoddiplomás képzési és foglalkozási modellje
  (Témavezető: Aranyosi Alida, Ph.D. hallgató), 2003-2004.
 • TEMPUS Közalapítvány (Leonardo da Vinci): Promotion of Advanced Educational Innovations for Training of Paediatrics
  (Témavezető: Dr. Csáky Lilla és Prof. Dr. Molnár Péter), 2000-2006.
 • EU6. keretprogram: Tudomány és Társadalom Szekció. Európai állampolgárok véleménye az idegtudományokról King Baudouin Alapítvány, Brüsszel
  (Koordinátor: Prof. Dr. Molnár Péter), 2004-2006.Ph.D. kutatások

Szakértői tevékenység

Dr. Bánfalvi Attila

Tudományos szervezeti, folyóirat szerkesztőségi tagság:

 • European Society for Philosophy of Medicine and Health Care
 • Ferenczi Sándor Egyesület Választmányának volt tagja
 • A Debreceni Akadémiai Bizottság Bölcseleti, Művészet- és Ókortudományi Szakbizottság titkára (2002-2007)
 • A Debreceni Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottságának titkára (2002-2007)
 • A LAM szerkesztőbizottságának tagja
 • A Meditor szerkesztőbizottságának tagja

Dr. Kakuk Péter

 • vezeti, a Bioetika Oktatás Magyarországi Munkacsoportját, BOMM (Hungarian Working Group for the Cambridge Consortium on Bioethics Education)
 • tagja a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Klinikai Etikai Bizottságának (member in the Clinical Ethics Committee of the Medical Center, University of Debrecen)
 • tagja az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT), Tudományos és Kutatásetika Bizottságának (TUKEB), Scientific Council on Healthcare www.ett.hu
 • Folyóirat szerkesztői tevékenység: Medicine Health Care and Philosophy, http://link.springer.com/journal/11019
 • Folyóirat lektorálás: Journal of Medical Ethics, Medicine Health Care and Philosophy, Lege Artis Medicinae.

Ph.D. kutatások

Nagy Anikó
Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Téma címe: Kora gyermekkori traumatikus élmények és a felnőttkori egészségi állapot összefüggése
 
Balajthy Dániel
Témavezető: Dr. Andrejkovics Mónika
Téma címe: Neurokognitív funkciók, személyiségjellemzők és a stresszre adott válaszok kapcsolata, illetve ezen jellemzők összefüggése agyiképalkotó eljárások eredményeivel"
 
Labancz Eszter
Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Téma címe: A maladaptív személyiségvonásokat mérő PID-5 kérdőív hazai adaptálása,valamint egyes pszichológiai jellemzőkkel és az életminőséggel való kapcsolata."
 
Csikai Enikő
Témavezető: Dr. Andrejkovics Mónika
Téma címe: Az önéletrajzi memória funkcióinak és szerveződésének kutatása,illetve összefüggése a mentális egészséggel.
 
Fábián Balázs
Témavezető: Dr. Bugán Antal
Téma címe: A repetitív negatív gondolkodás és a negatív betegségpercepciók hatása a daganatos betegek életminőségére.
 
Katona Cintia
Témavezető: Dr. Kósa Karolina
Téma címe: A mentális egészség vizsgálata hátrányos helyzetű népességcsoportok körében.
 
Kovács-Tóth Beáta - levelező
Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó 
Téma címe: A hátrányos helyzetű fiatalok mentális egészségének vizsgálata
 
Fekete Zita - levelező
Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Téma címe: A szkizofréniában jelentkező metakognitív deficitek kezelése

Befejezett Ph.D. kutatások

Cserepes Réka Eszter
Témavezető: Dr. Bugán Antal
Téma címe: Reprodukciós zavarral küzdő párok vizsgálata életminőségi, párkapcsolati, nemi identitásbeli jellemzők mentén
 
Tanyi Zsuzsanna
Témavezető: Dr. Bugán Antal, Dr. Szluha Kornélia
Téma címe: Onkológiai betegek lélektani jellemzőinek alakulása a poszttraumás személyiségfejlődés mentén