Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés

A képzés vezetője: Dr. Ádány Róza egyetemi tanár

Kiknek ajánljuk?

 • a „megelőző orvostan és népegészségtan" szakképesítést szerezni kívánó orvosoknak,
 • azoknak, akik a megelőző orvostan és népegészségtan területén (esetleg más területen) tudományos minősítést (PhD fokozatot) kívánnak szerezni.

Az egészségügyi képzés- és szakképzés reformjának részeként 1999. októberétől indult el az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítésről és továbbképzésről szóló 36/1999.(VIII. 13.) EüM. rendelet szellemében a megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi alap-szakképesítés 26 hónapos képzési programja, mely a napjainkban reintegrálódó szakterület teljes vertikumában nyújt eurokonform szakképzést.

A program 1999 októberétől fogadja az új rezidenseket, ill. a rezidensképzés rendszerétől függetlenül megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi szakképesítést szerezni kívánó orvosokat.

A programba belépő szakorvosjelöltek kérhetik a korábban (külföldi vagy hazai képzőhelyen) teljesített, vizsgával zárt részképzési elemek elismerését a program keretei között.

Fentieken túl a Népegészségügyi Iskola végzi a valamennyi szakorvosjelölt számára kötelező törzsképzés keretében az Egészségügyi adminisztráció és minőségbiztosítás, és az Egészségügyi gazdasági ismeretek tárgyak oktatását is a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara számára.

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés elméleti törzsképzési programja

 • egészségpolitika
 • demográfiai alapismeretek
 • orvosi szociológiai alapismeretek
 • biostatisztika
 • epidemiológia
 • fertőző betegségek epidemiológiája
 • nem fertőző betegségek epidemiológiája
 • toxikológiai alapismeretek
 • kémiai biztonság
 • környezet-egészségtan
 • munkaegészségtan
 • élelmezés és táplálkozás-egészségtan
 • a népbetegségek genetikai alapjai / prediktív medicina
 • kockázatbecslés, -kezelés és -kommunikáció
 • magatartástudományi alapismeretek
 • egészségfejlesztés
 • hátrányos helyzetű közösségek speciális népegészségügyi problémái
 • egészségügyi ellátórendszerek és szabályozások
 • egészségügyi minőségbiztosítás és -fejlesztés
 • egészségügyi közigazgatási és jogi ismeretek

A Nemzeti Vizsgabizottság aktuális szakvizsganaptára az alábbi honlapon érhető el:

Szak- és Továbbképzési Központ
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.
Szakképzés: Sólyomné Dihen Zsuzsanna Tímea (52/ 258-014, timea.dihen@med.unideb.hu)