Megelőző Orvostani Intézet

Nem önálló tanszékek:

Intézetvezető: Dr. Sándor János egyetemi docens

Rövid bemutatás

A Megelőző Orvostani Intézet Népegészségügyi Kar megalakulása előtt az Általános Orvostudományi Kar intézeteként működött. A Kar létrejöttét követően 2005. december 1-től oktatási és kutatási tevékenységét részben önálló intézeti hatáskörben, részben nem önálló Tanszékei keretében végzi. Mint a Népegészségügyi Kar bázis intézete koordinálja a Kar alap- és mesterképzési szakjainak oktatási tevékenységét, működteti az Egészségtudományok Doktori Iskolát. A Megelőző Orvostani Intézet infrastrúkturája jelentősen megújult 2002-ben, amikor átadásra került a Kassai úti Campuson a Társadalomtudományi és Egészségtudományi Oktatási Központ és Könyvtár modern épülete, melyben az Intézet modern, a kor igényeinek maximálisan megfelelő oktató helységekkel, kisebb konferenciák rendezésére alkalmas tárgyalóval és kutató laboratóriumokkal bővült. Az intézet sikeres, nagyösszegű pályázatok eredményeként ezeket a laboratóriumokat modern műszerekkel szrelte fel, jelentősen bővítve a laboratóriumok műszerparkját.

Az Intézet szerkezeti átalakulását jelzi a nem önálló tanszékeinek létrejötte. 2005. július 1-vel a Biomarker Analízis-, a Biostatisztikai és Epidemiológiai- és az Egészségfejlesztési Tanszékek kezdték meg működésüket, majd 2007-ben létrejött a Népegészségügyi Medicina nem önálló Tanszék.  Az Intézet eredményesen pályázott a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoport létrehozására, 2007. január 1-én létrejött az Intézeten belül megalakult a Népegészségügyi Kutatócsoport, mely az első olyan akadémiai kutatócsoport, mely népegészségügyi kutatásokat folytat.

2012-ben az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája a Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézetét a Társadalmi Sebezhetőség és Egészség Együttműködési Központjának (WHO Collaborating Centre on Vulnerability and Health) nyilvánította. A Központ annak érdekében fog tevékenykedni, hogy a romák és más hátrányos helyzetű etnikai csoportok kedvezőtlen társadalmi helyzete, az őket sújtó szegénység és kirekesztettség köztudottá legyen, megerősödjön az ezek javítására irányuló politikai szándék, és egyre több cselekvési terv készüljön és valósuljon meg a helyzet javítására. A marginalizált csoportokkal végzendő munka központi jelentőséget kap az EVSZ Európai Regionális Irodája által készítendő „Health 2020" című egészségstratégiában. A Központról megalakulásáról az alábbi linken olvashat: http://hvg.hu/egeszseg/20120218_who_debrecen_jakab

Bővebb információ: http://whocc.unideb.hu/

http://whocc.unideb.hu/database/glossary.php

Elérhetőség

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
Telefon: 52/ 512 768
Fax: 52/ 512 769
GPS koordináták

Szélesség: 47.544062, 21° 38' 25" E

Hosszúság: 21.64283, 47° 32' 33" N

Megközelíthető
A debreceni vasútállomástól a 2-es sz. trolibusszal (Zákány utcai megálló)
A városközpontból: a 11-es, 24-es autóbuszokkal, illetve a 3-as sz. trolibusszal (Zákány utcai megálló)