Megelőző Orvostani Intézet kutatási, szakértői tevékenység

Folyamatban lévő és befejezett projektek

A Megelőző Orvostani Intézet oktatógárdája az elmúlt évtized során számos területen fejtett ki országos, regionális, valamint helyi egészségpolitikai döntések megalapozása érdekében szakértői tevékenységet.Több alkalommal készített tanulmányokat minisztériumok (Egészségügyi, Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési), az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága és önkormányzatok számára. Az intézet munkatársai elkészítették Debrecen város egészségtervét, szakmailag támogatták az „Egészséges Vásárhely Program” elkészítését, 2007 óta működtetik a Népegészségügy folyóiratot, részt vettek a „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem” TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 kiemelt projektben. A legutóbb időszakban megvalósult, ill. folyamatban lévő szakértői tevékenységek közül kiemeljük az alábbiakat:

Budapest népegészségügyi programjának elkészítése: Budapest Főváros Önkormányzatának felhatalmazásával a főváros főpolgármestere, valamint egészségügyi és szociális főpolgármester-helyettese a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karát bízta meg Budapest egészségtervének elkészítésével. A Főváros Önkormányzata felismerve a humán-erőforrás fontosságát a lakosság egészségi állapota javításának szükségességét, ismerni és értelmezni kívánta a jelenlegi helyzetet, azonosítani és rangsorolni a problémákat, s a bizonyítékokon alapuló népegészségügyi tevékenység eszközeivel célzottan kezelni azokat. A 2012-ben elkészült elemzés előzmény nélküli, mely a jelen népegészségügyi problémáinak azonosítására összpontosít, s egy folyamatosan működtetett egészségmonitoring rendszer alapját képezi.

A munka eredményességét és sikerét jelzi, hogy a főváros önkormányzata a Megelőző Orvostani Intézetet bízta meg az Egészségterv helyzetelemzése, illetve az abban megjelölt prioritások és stratégiai javaslatok alapján Budapest Népegészségügyi Programjának elkészítésével, a feltárt kerületi egyenlőtlenségek figyelembe vételével. A főváros elkészült Népegészségügyi Programja megvalósításra vár.

A Svájci Hozzájárulás keretében megvalósuló SH/8/1 számú „Egészségügyi forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás szervezési modellprogram”: Az együttműködés keretében 2012-2016 között megvalósuló nagyszabású program a hazai alapellátás hatékony átalakításához kíván olyan adatokat szolgáltatni, melyek alapján a magyar családorvosi ellátás költséghatékony strukturális, tartalmi és finanszírozási átalakítása megvalósítható olyan ellátási gyakorlat kialakításával, melynek szolgáltatási spektrumában a betegség megelőző és egészségfejlesztést célzó szolgáltatások is megjelennek. A program keretében megvalósuló nyolc munkacsomag közül hármat (képzési, kutatási és a roma problémák kezelését célzó munkacsomagokat) a Megelőző Orvostani Intézet munkatársai vezetnek.

http://www.alapellatasimodell.hu/index.php/hu/a-modellprogram-bemutatasa