MTA Népegészségügyi Kutatócsoport

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kutatócsoportja (MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport) 2007. január 1-én jött létre. A Kutatócsoport a DE Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézete keretében működik.

Kutatócsoport vezető

Dr. Ádány Róza egyetemi tanár, MTA doktora

Tudományos főmunkatárs

Dr. Ralph Rühl

Tudományos munkatárs

Dr. Ecsedi Szilvia

Tudományos segédmunkatársak

Kiss Tímea, Koroknai Viktória,

Kovács Dóra, Szász István

 

A népegészségügyi kutatások területén folyó eredményes kutatási tevékenység elismeréseként jöhetett létre a Magyar Tudományos Akadémia támogatott Népegészségügyi Kutatócsoportja, mely 2007. január 1-jével kezdte meg működését a Megelőző Orvostani Intézet keretei között. A Kutatócsoport vizsgálatai a lakosság egészségi állapotának monitorozását és javítását célzó programok sikeres megvalósításához nyújtanak hatékony segítséget. Magyarországon ez az első olyan MTA támogatott kutatócsoport, mely népegészségügyi/epidemiológiai kutatásokkal, azok fejlesztésével foglalkozik, így ezen a tudományterületen hiánypótló jelentőséggel bír. A kutatócsoport tudományos munkájának 2007-2011 között célja volt a HMAP strukturális és módszertani lehetőségeire építve a metabolikus szindróma, a magas vérnyomás és a diabetes szűrés, ellátás/gondozás módszertanának és azok hatékonyságának feltérképezése. Genetikai epidemiológiai és népegészségügyi genomikai vizsgálataik a kardiovaszkuláris, daganatos és krónikus májbetegségek, valamint a diabetes iránti fogékonyság hátterének feltárására, valamint prediszpozicióra utaló markerek azonosítására irányultak.

A Kutatócsoport 2011-ben „Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni veszélyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása” címmel benyújtott sikeres pályázat eredményeként ismételt támogatásban részesült a 2012. január 1 - 2016. december 31. közötti időszakra. Ebben a periódusban a Kutatócsoport vizsgálatai a daganatos betegségek és a diabetes iránti fogékonyság hátterének feltárására, illetve esetleges etnikai prediszpozicióra utaló markerek azonosítására is kiterjednek. A Kutatócsoport további célja az észak-kelet-magyarországi telepszerű körülmények között élő lakosság egészségi állapotának és betegségek iránti fogékonyságának jellemzése, a roma egészségmagatartás felmérésben involvált észak-kelet-magyarországi települések cigány önkormányzatainak és releváns HMAP praxisainak bevonásával a telepszerű körülmények között élő lakosság egészségi állapotának, illetve az azt befolyásoló tényezőknek a jellemzése és intervenciós stratégia kialakítása.Daganat-epidemiológiai vizsgálataik a humán melanoma korai felismerését befolyásoló tényezők vizsgálatára irányulnak. A futamidő alatt céljuk a korai orvoshoz fordulást hátráltató tényezők azonosítása, az ezáltal okozott elkerülhető egészségveszteség meghatározása, e veszteség mértékének összevezetése a környezeti expozíciókkal és a genetikai fogékonysággal magyarázható veszteségekkel. A komplex adatok alapján lehetővé válik az egyes rizikófaktorok népegészségügyi jelentőségének jellemzése. Terveik között szerepel, hogy nagyfelbontású molekuláris genetikai módszerekkel a daganat progressziójával összefüggő molekuláris markereket határozzanak meg, melyek a betegség molekuláris szintű, pontosabb diagnózisát, új terápiás célpontok meghatározását eredményezhetik.

A Kutatócsoport kapcsolata a Doktori Iskolával:

Az MTA-DE Kutatócsoport vezetője a Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolájának „Megelőző orvostan és népegészségtan"doktori program vezetője.

A kutatócsoport címe:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
Tel/Fax: +36 52 417 267

A Kutatócsoport kapcsolata a Doktori Iskolával:

Az MTA-DE Kutatócsoport vezetője a Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolájának „Megelőző orvostan és népegészségtan"doktori program vezetője.

A kutatócsoport címe:

4028 Debrecen, Kassai út 26/B
Tel/Fax: +36 52 417 267