Népegészségügyi folyóirat

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÉPZŐ- ÉS KUTATÓHELYEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

PUBLIC HEALTH RESEARCH JOURNAL OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH TRAINING AND RESEARCH INSTITUTIONS


Főszerkesztő

Ádány Róza


Szerkesztőbizottság:

 

Balázs Margit

Józsa Rita

Repa Imre

Barcs István

Ihász Ferenc

Rurik Imre

Benkő Zsuzsanna

Józsa Rita

Sáfrány Géza

Betlehem József

Kiss István

Sándor János

Bíró Klára

Kósa Karolina

Somhegyi Annamária

Boncz Imre

Kósa Zsigmond

Szilárd István

Cseh Károly

Melles Márta

Török Krisztina

Füzesi Zsuzsanna

Paulik Edit

Veres-Balajti Ilona

Ihász Ferenc

Pándics Tamás

Vokó Zoltán


Felelős kiadó:
Debreceni Egyetem
Népegészségügyi Kar

Szerkesztő:

Oravecz Attila

Szerkesztőség:
4028 Debrecen, Kassai út 26/b
Tel./fax:
(52) 512 764

 

E-mail: nepegeszsegugy@sph.unideb.hu

Megjelenik negyedévente
Egy példány ára: 1200 Ft
Előfizetési díj egy évre: 4800 Ft

HU-ISSN 0369-3805

Nyomdai munkák:

Alföldi Nyomda Zrt.
4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
Tel.: (52) 515 715

Meglelent számok

Tájékoztató a kéziratok elkészítéséhez