Népegészségügyi szakirányú továbbképzési szak

Szakvezető: Dr. Ádány Róza egyetemi tanár

A népegészségügyi szak célja olyan szakemberek képzése, akik eredményesen képesek hozzájárulni a hazai, súlyos népegészségügyi problémák megoldásához. A képzés célja, hogy a szakot elvégzett szakemberek olyan megfelelő tudományos, módszertani felkészültséggel és szemlélettel rendelkezzenek, amelynek birtokában sikerrel végezhetik a lakosság egészségi állapotának monitorozását, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők elemzését, a népegészségügyi problémák, szükségletek és igények feltárását és azok rangsorolását, a népegészségügyi problémák megoldását célzó helyi, regionális és országos egészségpolitika kidolgozását, a népegészségügyi szükségleteket kielégítő egészségmegőrző, preventív és gyógyító szolgáltatások tervezését, szervezését, a preventív intervenciók megvalósítását, és végül az egészségmegőrző, betegségmegelőző és gyógyító szolgáltatások hatékonyságának elemzését és értékelését. A szakot elvégzett szakemberek alapos felkészültséggel rendelkeznek epidemiológiából, egészségfejlesztésből, egészségügyi menedzsmentből és egészségpolitikából.