Népegészségügyi szakirányú továbbképzési szak - Tantárgylista

Tantárgyblokkok és tantárgyak (* kötelező tárgy) Óraszám Kredit
Ismereteket kiegyenlítő tantárgyak (K)    
Az alkalmazott számítástechnika alapjai * 25 3
A biostatisztika matematikai alapjai * 15 2
Teljesítendő összesen (K) 40 5
     
Alapozó tantárgyak (A)    
Az egészségügyi informatika alapjai * 50 7
A biostatisztika alapjai * 45 7
Az epidemiológia alapjai * 60 11
A magatartástudomány alapjai 30 7
Egészségügyi rendszerek alapjai 30 7
Az egészségügyi gazdaságtan alapjai 30 7
Kötelező tárgyak 155 25
Kötelezően választható tárgyak 60 14
Teljesítendő összesen (A) 215 39
     
Szakirányú tárgyak (N)    
Epidemiológia a népegészségügyben * 45 11
Környezet-egészségtan és -epidemiológia * 45 11
Orvosi demográfia 30 7
A nem fertőző betegségek epidemiológiája * 45 11
A fertőző betegségek epidemiológiája * 45 11
Menedzseri alapismeretek 45 11
Egészségpolitika 45 11
Egészségfejlesztés 30 7
Hátrányos helyzetűek népegészségügyi problémái 30 7
Kötelező tárgyak 180 44
Kötelezően választható tárgyak 60 14
Teljesítendő összesen (N) 240 58
     
Specializációs tárgyak (S)    
Bioetika a népegészségügyben 15 3
A magyar népegészségügy története 15 3
Sugáregészségtan 15 3
Szociálpolitika 15 3
Tudomány- és egészségfilozófia 15 3
Kockázatbecslés, - kezelés és kommunikáció 15 3
Táplálkozás-egészségtan és -epidemiológia 30 7
Szociális gerontológia 15 3
Minőségügyi alapismeretek 30 7
Az alapellátás és népegészségügy 15 3
Helyi egészségpolitika-fejlesztés 15 3
Foglalkozás-egészségtan 30 7
Többváltozós vizsgálatok az epidemiológiában 45 11
A daganatos betegségek részletes epidemiológiája 15 3
A gyermek- és ifjúság-egészségügy népegészségügyi kérdései 15 3
Válogatott fejezetek a fertőző betegségek részletes epidemiológiájából 15 3
Teljesítendő összesen (S) 30 6
     
Dolgozatok    
Évközi dolgozat*   2
Diplomamunka*   8
     
A SZAKON TELJESÍTENDŐ ÖSSZESEN 525 11