PhD képzés

Egészségtudományok doktori iskola elérhetősége:

egdi.unideb.hu

 

PhD képzés (Megelőző orvostan és népegészségtan doktori program)

Vezető: Dr. Ádány Róza egyetemi tanár

 

Megelőző orvostan és népegészségtan doktori program

Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja doktori program

A megelőző orvostan és népegészségtan szakterület az Európai Unió tagországaiban általánosan elfogadott rangjának hazai megjelenítéséhez a szakterületen tudományos minősítéssel is rendelkező szakemberek számának növelése elengedhetetlen, mely csak európai színvonalú doktori képzéssel valósítható meg. A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált „Egészségtudományok” doktori iskola keretében a Népegészségügyi Kar koordinációjával széles hazai oktatói/kutatói bázison szervezett megelőző orvostan és népegészségtan doktori (PhD) program működik. A program ’A’ típusú akkreditációt nyert, azaz rendelkezik a képzésbe való felvétel, a képzés, a vizsgáztatás és a tudományos fokozat odaítélésének jogával.
A doktori iskola eddig elért eredményeinek megőrzése mellett arra törekszik, hogy az egészségtudomány különböző diszciplináinak a reprezentációját megteremtse, a betegségmegelőzés új célpontjait jelentő kutatásokat még markánsabban megjelenítse. Ennek érdekében a doktori iskola témavezetői új doktori programot dolgoztak ki Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja címmel, melyet a DE OEC Doktori Tanácsa 2008 márciusában
egyhangúlag elfogadott.

Nappali (ösztöndíjas) és levelező (munka melletti) PhD képzésre egyaránt lehet jelentkezni, a témavezetővel és a programvezetővel való egyeztetést követően, az Orvos-és Egészségtudományi Doktori Tanácsnál.

Ph.D. témavezetők és tématerületek

Prof. Dr. Ádány Róza, egyetemi tanár, az MTA doktora
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
Az esélyegyenlőtlenség és a kezelését szolgáló egészségpolitika elemzése
− Genetikai epidemiológiai vizsgálatok a különböző népbetegségekkel szembeni
fogékonyság feltárására
– Az egészséghatás-becslés alkalmazása az egészségpolitikai döntések megalapozásában

Dr. Ádám Balázs, egyetemi adjunktus, PhD egészségtudományok
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
− DNS károsító kémiai anyagok hatásának genotoxikológiai jellemzése

Prof. Dr. Balázs Margit, egyetemi tanár, az MTA doktora
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
− A genetikai prediszpozíció szerepe daganatok kialakulásában és progressziójában
− Humán melanomák genetikai instabilitásának és klonális progressziójának
tanulmányozása molekuláris genetikai módszerekkel

Dr. Balogh Zoltán, egyetemi adjunktus, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika
− Primer és szekunder dyslipidaemiák, korszerű antidiabetikus kezelés

Prof. Dr. Barkai László, egyetemi tanár, az MTA doktora
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gyermekegészségügyi Központ
− Az 1-es típusú diabetes mellitus szövődményeinek rizikótényezői gyermekés
serdülőkorban
− Metabolikus szindróma gyermek- és serdülőkorban

Dr. Batta Klára, főiskolai tanár, PhD
Nyíregyházi Főiskola, Természettudományi és Informatikai Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet
– A különböző sportágak személyiségre kifejtett hatásának empirikus vizsgálata (személyiségdimenziók,
konfliktuskezelés, szorongás leküzdési módok, kockázatvállalással kapcsolatos
tulajdonságok.

Dr. Bárdos Helga, egyetemi adjunktus, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
− Szív és érrendszeri betegségek kialakulásában szerepet játszó táplálkozási tényezők a
magyar lakosság körében
− Daganatos betegségek kialakulásában szerepet játszó táplálkozási tényezők a magyar
lakosság körében

Dr. Bugán Antal, egyetemi docens, PhD pszichológiai tudományok
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
– Betegségreprezentációk mentális hátterének vizsgálata
− Pszichoterápiás folyamatok diádikus és csoportdinamikai elemzése
− Kapcsolati egyensúlyok értékszempontú vizsgálata

Dr. Csabai Márta, tudományos főmunkatárs, PhD pszichológiai tudományok
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
− Az orvos-beteg kommunikáció kutatásának legújabb megközelítései és eredményei
– Az egészséggel kapcsolatos szociális és kulturális reprezentációk hatása
a beteggé válásra és a betegségmagatartásra
– A pszichoszomatikus szemlélet alakulásának változásai

Prof. Dr. Dési Illés emeritus professzor, az MTA doktora,
környezetvédelmi szakmérnök

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet
– Környezetszennyező anyagok korai hatásainak kimutatása érzékeny biomarkerek segítségével
(higiénés toxikológia, környezetegészségtan, vízhigiéne)

Dr. Emri Gabriella, egyetemi adjunktus, PhD orvostudományok
Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinika
– Klinikai és molekuláris biológiai vizsgálatok napfény okozta dermatosisokban és melanoma
malignumban

Dr. Fóris Gabriella, emeritus tanácsadó, MTA doktora
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika
− Az endogén koleszterin bioszintézis sejtszintű szabályozása, valamint a szignál utak
kóros változásának szerepe a metabolikus szindrómában szenvedő betegek
leukocitáiban

Dr. Gődény Sándor, egyetemi docens, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
− Technológiai elemzés és indikátor fejlesztés az egészségügyi ellátásban

Dr. Harangi Mariann, egyetemi tanársegéd, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet
– A HDL antioxidáns hatásának vizsgálata fokozott kardiovaszkuláris kockázatú betegekben
– Lipidcsökkentők hatása a HDL antioxidáns tulajdonságaira

Prof. Dr. Horkay Irén, emeritus professzor, az MTA doktora
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Klinika
− Fotoallergiás és fototoxikus dermatózisokban az UV exciziós reparáció
szerepének tanulmányozása a fényérzékenység kifejlődésében

Dr. Ihász Ferenc, egyetemi docens, PhD humánbiológia
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr
− Vérnyomás-és cardiorespiratórikus válaszok vizsgálata a terhelés különböző szakaszaiban középkorú
hasi elhízott férfiak körében

Prof. Dr. Ilyés István, egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
− Az elhízás és az elhízással összefüggő anyagcsere eltérések gyermekkorban. A gyermekkori
elhízás korai felismerése és komplex terápiája a felnőttkori elhízás és cardiovascularis megbetegedések
megelőzése érdekében

Dr. Józan Péter, az MTA doktora
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem
– Halálozási viszonyok és életkilátások Magyarországon a 20. században és a 21. század kezdetén

Dr. Kaló Zoltán, tudományos főmunkatárs, PhD gyógyszertudományok
Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszék
− Egy konkrét egészségügyi technológia egészség-gazdaságtani elemzése
− A magyar egészségügyi reform elemzése egészség-gazdaságtani szempontok alapján

Dr. Kárpáti István, tanszékvezető egyetemi docens, PhD klinikai orvostudományok
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Népegészségügyi Medicina Tanszék
− A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek felgyorsult érelmeszesedésének
kutatása.
− A lipid- és homocisztein anyagcsere valamint az oxidatív stressz vizsgálata
hemodializált betegekben.

Dr. Kósa Karolina, egyetemi tanár, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
– Drogfogyasztás vizsgálata családban és családon kívül élő tizenévesek körében
– Egyetemi hallgatók egészségi állapotának vizsgálata
– Munkahelyi terhelés és kiégés összefüggése

Prof. Dr. Köteles György, emeritus professzor, az MTA doktora
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet
− Sejtszintű sugárbiológia és a sugárvédelem biológiai alapjai

Dr. Kuritárné Szabó Ildikó, egyetemi adjunktus, PhD pszichológiai tudományok
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
− Személyiségzavarok felismerése, pszichoterápiás kezelése, a kóreredetben szerepet
játszó tényezők és mechanizmusok

Dr. Lőrincz István, egyetemi docens, PhD klinikai orvostudományok
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika
− A vegetatív idegrendszer és a szív arrhythmogenezise
− A hirtelen szívhalálhoz vezető arrhythmogen tényezők kutatása, kamrai repolarizáció

Dr. Makara Péter, egyetemi docens, a szociológiatudomány kandidátusa
− Alkoholpolitika Magyarországon

Dr. Mátyus János, egyetemi docens, PhD klinikai orvostudományok
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika
− Idült vesebetegség és szövődményeinek (felgyorsult atherosclerosis, renalis anaemia, Ca-P
anyagcserezavar) népegészségügyi jelentősége. Herediter és toxikus nephropathiák.

Dr. Mogyorósy Gábor, egyetemi docens, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Klinika
− A minőség mérése a gyermekkardiológiában és a gyermek- szívsebészetben
− Életminőség mérés szívbeteg gyermekek és serdülők körében

Prof. Dr. Molnár Péter, egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
− Veleszületett szocialitás, szocializált individualitás: népegészségügyi és prevenciós
szempontok
– Kölcsönös niche konstrukció és intergenerációs áttevődés. A közös döntéshozatal feltételeinek
többszempontú (Evo/Devo) elemzése prevenciós, gyógyítási és rehabilitációs helyzetekben.
– Népegészségügyi programok meggyőző kommunikációja: a véleményvezérlők szerepéről

Dr. Nagy Beáta, egyetemi docens, PhD pszichológiai tudományok
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
− Sérült, speciális szükségletű gyermekeket nevelő szülők, pedagógusok és orvosaik attitűd
vizsgálata egészségpszichológiai szempontból, egészség-betegség percepció
− Koraszülöttek és más speciális szükségletű gyermekek pszichodiagnosztikája és korai
fejlesztési lehetőségei
− Krónikus beteg vagy pszichoszomatikus zavarral küzdő gyermekek pszichoterápiája és
rehabilitációja

Prof. Dr. Nagy Endre, egyetemi tanár, az MTA doktora
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Endokrinológia Tanszék
− A centralis vérnyomás és az anyagcsere változásai hyperthyreosisban
− Az endocrin orbitopathia pathogenesise
− Az autoimmun folyamat aktivitásának megítélése endocrin orbitopathiaban
− A hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy axis és a jódanyagcsere változása terhesség és
szoptatás alatt

Prof. Dr. Paragh György, egyetemi tanár, az MTA doktora
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja doktori program vezetője
− A lipid anyagcsere zavarának epidemiológiai vonatkozásai

Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika
− A serdülőkori hipertónia pathomechanizmusa. Az ambuláns vérnyomás-monitorozás
diagnosztikai, prognosztikai és terápiás jelentősége

Dr. Páldy Anna főigazgatóhelyettes főorvos, PhD elméleti orvostudomány
Országos Környezetegészségügyi Intézet 
– A halálozások és megbetegedések területei egyenlőtlenségeinek vizsgálata, a társadalmi-gazdasági helyzet és a környezeti tényezők befolyásoló szerepének becslése térinfor
– Az egészségügyi szolgáltatásokhoz köthető és az elsődleges megelőzés révén elkerülhető halálozás település szintű térinformatikai vizsgálata
– A klímaváltozás egészségi hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a vektorok által terjesztett fertőző betegségek alakulására
– A klímaváltozás egészségi hatásai, területi egyenlőtlenségek kimutatása. Térinformatikai elemzések használata a közegészségügyben

Prof. Dr. Remenyik Éva, egyetemi tanár, az MTA doktora
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Klinika
− Hajlamosító tényezők nonmelanoma bőrdaganatok iránt

Dr. Rurik Imre, egyetemi docens, PhD egészségtudományok
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
– Népegészségügyi jelentőségű megbetegedések kutatási lehetőségei a családorvoslásban.
– Az életkorral járó biológiai változások családorvosi jelentősége.
– A foglalkozással összefüggésbe hozható betegségek felkutatása, utánkövetése és terápiája a
háziorvosi gyakorlatban.

Dr. Sándor János, egyetemi docens, PhD egészségtudományok
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
− Nem fertőző betegségek epidemiológiai jellegű vizsgálatai
− Ritka betegségek és fejlődési rendellenességek népegészségügyi jelentőségének vizsgálata

Dr. Seres Ildikó, tudományos főmunkatárs, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, I. sz. Belgyógyászati Klinika
− Az antioxidáns rendszer tanulmányozása fokozott atherosclerosis rizikójú
betegségekben

Dr. Szállási Árpád, egyetemi magántanár, PhD orvostudomány
Debreceni Egyetem
− Ideg- és elmeorvoslás Magyarországon a XIX. sz. végétől a XX. sz. közepéig

Dr. Szűcs Sándor, egyetemi docens, PhD experimentális onkológia
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
− A granulociták szabadgyök termelésének vizsgálata endometrium carcinoma műtéti
terápiája és preeclampsia progressziója során

Prof. Dr. Vass Miklós egyetemi tanár
Nyíregyházi Főiskola Testnevelés- és Sporttudományi Intézet
− Egészséges életmódra, fizikai aktivitásra nevelés a sportpedagógiai hatásrendszer eszközeivel.

Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna, habilitált egyetemi docens, PhD egészségtudományok
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
− Korai felismerés, diagnosztika és kezelés cerebralis paresisben, különös tekintettel a
spaszticitásra
− Életminőség vizsgálata különböző rehabilitációs területeken
 

Dr. Vokó Zoltán, habilitált egyetemi docens, PhD orvostudomány
Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszék
− A keringési betegségek epidemiológiája
− Az anyagcsere betegségek epidemiológiája
− A vesebetegségek epidemiológiája
− A krónikus májbetegség epidemiológiája
− A méhnyakrák megelőzése

 

Jelentkezés

Kérjük, jelentkezés előtt tekintse meg az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) a Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolájának aktuális témakiírásait, amelynek alapján a még választható (nem foglalt) témákat azonosítani tudja.

A témavezetővel, majd ezt követően a programvezetővel való egyeztetés után lehet jelentkezni nappali (ösztöndíjas) vagy levelező (munka melletti) PhD képzésre az Orvos-és Egészségtudományi  Doktori Tanácsnál.

A PhD előadó:
Oláh Zsuzsanna
Tel: 52/ 411 171/ 58010
E-mail: olahzs@med.unideb.hu

Ecsedi Szilvia PhD védésének dokumentumai