Szakirányú szakképzés

Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés

A képzés vezetője: Dr. Ádány Róza egyetemi tanár

Kiknek ajánljuk?

  • a „megelőző orvostan és népegészségtan" szakképesítést szerezni kívánó orvosoknak,
  • azoknak, akik a megelőző orvostan és népegészségtan területén (esetleg más területen) tudományos minősítést (PhD fokozatot) kívánnak szerezni.
  • Bővebben

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

A képzés vezetője: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó egyetemi docens

A klinikai és mentálhigiéniai szakképzést azoknak az okleveles pszichológusoknak ajánljuk, akik a felnőtt illetve gyermekellátás területén dolgoznak és a képzés során elsajátított magas szintű szakmai ismereteiket az egészségügyi rendszer keretein belül szeretnék kamatoztatni.
A klinikai szakképzés alapot adhat az „Egészségtudományok" Doktori Iskolán belüli tudományos minősítés(PhD) megszerzéséhez.

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakirány

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus szakirány

Bővebben

Háziorvostan szakorvosképzés

A képzés vezetője: Dr. Rurik Imre egyetemi tanár

Kiknek ajánljuk?

A háziorvostan szakorvosképzésben való részvételt azoknak az orvosoknak ajánljuk, akik az egészségügyi alapellátásban háziorvosi munkakörben kívánnak elhelyezkedni. A háziorvostani szakképesítés egyaránt jogosít a csak felnőtteket ellátó (ún. felnőtt) háziorvosi praxisokban és a gyermek-alapellátást is nyújtó (ún. vegyes) háziorvosi praxisokban végzett tevékenységre. Bővebben