Szakirányú továbbképzések

Általános tudnivalók, oktatási forma

Szerezhető szakirányú szakképzettségek (szaktól függően):

Képzési idő: 4 félév
Képzési forma: költségtérítéses, részidejű képzés

Bővebb információ a felvételi jelentkezésről: www.felvi.hu

Kiknek ajánljuk?

 • az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat központi  intézetei és Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei
 • egészségpolitikai intézmények (minisztériumok ill. intézeteik, regionális egészségügyi tanácsok)
 • önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályai
 • egészségbiztosítás központi és területi intézményei
 • környezetvédelmi intézmények
 • egészségügyi intézmények (kórház, járóbeteg-szakellátás, stb.)
 • ipari és agrárágazatok különböző szférái
 • foglalkozás-egészségügyi intézmények,
 • egyetemi és főiskolai tanszékek, intézetek, kutatóhelyek,
 • az egészségügyi ellátás technikai feltételeit biztosító intézmények (gyógyszergyárak, ipari
 • vállalatok, stb.), vagy
 • civil szervezetek

alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel (egyetemi vagy főiskolai oklevéllel) rendelkező munkatársainak, akik népegészségügyi szakirányú szakképzettséget kívánnak szerezni.

Oktatás

Az oktatási programok tükrözik a hazai képzési szükségleteket, a népegészségügyi tudományok fejlődését és az európai trendeket. Az oktatási programok egyaránt megfelelnek a hazai és az Európai Unióban kibontakozó akkreditációs követelményeknek. A Public Health Education European Review (PEER) vizitet az ASPHER 2003. júniusában bonyolította le, s az Iskola tevékenységét európai színvonalúnak minősítette. A képzés valamennyi formája akkreditált, a szakok képesítési követelményeit kormány és OM rendeletek rögzítik.

Az oktatási módszerek között - a hagyományos, szemléletformáló előadások mellett - kiemelt jelentősége van az önálló hallgatói munkára késztető, készségeket fejlesztő kiscsoportos foglalkozásoknak, a projektmunkáknak, és az irányított önálló tanulásnak. Igen fontos oktatási módszer az önálló problémamegoldás, amely a szakirodalom rendszeres tanulmányozását és a számítógépes laboratórium használatát igényli. A közeljövőben Internet-alapú távoktatási modulokkal bővül az Iskola képzési szolgáltatása.

A Népegészségügyi Iskolában és a Veszprémi Egyetemen az ország kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberei oktatnak, a vezető oktatók döntő többsége tudományos fokozattal és sokéves oktatási, illetve gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A tanári kart a Debreceni Egyetem és a Veszprémi Egyetem oktatói mellett más egyetemek, országos intézmények és intézetek vezető szakemberei alkotják. Az oktatásban jelentős részt vállalnak azok a szakemberek is, akik a Népegészségügyi Iskola létrehozását szolgáló világbanki program finanszírozásában a világ vezető külföldi egyetemein részesültek népegészségügyi továbbképzésben, ill. szereztek szakirányú másoddiplomát.

Képzési forma

A Népegészségügyi Iskolában folyó szakirányú továbbképzési szakokon részidejű, moduláris rendszerű képzés folyik. Ez azt jelenti, hogy a tantárgyak egy-egy tömbben, rendszerint 3-7 napos blokkokban kerülnek oktatásra és nincsenek hagyományos értelemben vett szorgalmi és vizsgaidőszakok. Mindegyik szak tantárgyblokkja tartalmaz kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakat. Ezek közül kell a hallgatónak úgy összeállítania egyéni tanrendjét, hogy a képesítési követelményekben előírt krediteket megszerezze.

A képzés valamennyi posztgraduális szakon kétéves, részidejű képzés. A tanév szeptembertől júniusig tart, az oktatási hetek száma szakonként és egyéni tantárgyfelvételtől függően változik (az első tanévben félévenként összesen kb. 12-13 hét, a második tanévben félévenként kb. 8 hét). Egy oktatási napon átlagosan 6 tanórára kerül sor (hétfőnként délután 2 órai, a hét többi napján délelőtt 9 órai kezdettel). A tanórákat követően az irányított egyéni tanulás feltételei az Iskolában biztosítottak. A kétéves képzési időtartamtól el lehet térni. Akadályoztatás miatt elmulasztott tárgyakat a következő tanévben is fel lehet venni. A tanulmányokat legkésőbb a kezdéstől számított 5 éven belül be kell befejezni.

A tantárgyak négy csoportba sorolhatók:

 1. ismereteket kiegyenlítő tárgyak: az eltérő irányú előképzettségből eredő egyenlőtlenségek csökkentését szolgálják
 2. alapozó tárgyak: a szakirányú képzés módszertani megalapozását szolgálják
 3. szakirányú tárgyak: szakirányú ismereteket nyújtanak
 4. specializációs tárgyak: céljuk a szakirányú képzés kiegészítése az egyéni érdeklődés és specializációs szándék alapján

A képzés első éve valamennyi szakon csaknem azonos, a képzés második évében válnak el egymástól az egyes szakok képzési programjai.