Tájékoztató a kéziratok elkészítéséhez

A közlemények egységes formai és szakirodalmi szerkezet alapján kerülnek előkészítésre, tördelésre. Ezek betartásához adunk a következő letölthető fájlban tanácsokat.

Tájékoztató kézirat elkészítéséhez a Népegészségügy folyóirat szerzői részére

Az cikkek illusztrálásához, a diagrammok, függvények megrajzolásához, a megfelelő színek használatához nyújt segítséget a színtáblát tartalmazó minta.

Színjegyzék (RGB értékekkel)

A fényképek nyomdai megjelenítéséhez egy minimális felbontás vagy pixelérték kötelező. A tervezett képméretnek legalább 300 dpi felbontásban kell elkészülnie, vagy más képfeldolgozó eljárás után: a minimum 1000 pixel legkisebb oldalmérettel rendelkezzen.