Tanulmányi információk

A Népegészségügyi Kar alap-és mesterképzései

Alapképzések:

 • egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenőr szakirány
 • ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány
 • ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakirány

Mesterképzések:

 • egészségpszichológia MSc
 • egészségpolitika tervezés és finanszírozás MSc (tervezés és elemzés specializáció)
 • egészségügyi menedzser MSc
 •  komplex rehabilitáció MSc
 •  népegészségügyi MSc (népegészségügyi felügyelő, epidemiológia, egészségfejlesztés, környezet-és foglalkozásegészségügyi specializáció)

Tájékoztató füzet a Népegészségügyi Kar képzéseiről

A Népegészségügyi Kar képzései

Képzési Program 2017/2018.

A Népegészségügyi Kar képzési programja

 

Fontosabb szabályzatok

A Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata

Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata

Tansegédletek letöltése

Kari tájékoztató

Képzési és Kimeneti Követelmények

A Népegészségügyi Kar képzéseinek Képzési és Kimeneti Követelményeit (KKK) tartalmazó  18/2016. (VIII. 05.) EMMI rendelet az alábbi linken érhető el:

Oklevél minősítésébe számító tantárgyak

Tanulmányaikat 2011. szeptember 01. előtt megkezdő hallgatók esetében az alábbi képzéseken:

Egészségpszichológia MSc

 • Segítő kapcsolatok és pszichoterápia alkalmazott módszerei II.
 • Népegészségügyi medicina IV.
 • Egészségpszichológia
 • Egészség-betegség elméletei

Népegészségügyi MSc Egészségfejlesztés specializáció

 • Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi gyakorlatban
 • A szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és gyakorlata
 • Népegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése
 • Az egészségfejlesztés gyakorlata
 • Kutatási módszerek és értékelés az egészségfejlesztésben
 • Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében
 • Egészségügyi rendszerek működése és irányítása
 • Nem fertőző betegségek epidemiológiája
 • Táplálkozás-egészségtan és epidemiológia
 • Környezeti kockázatbecslés -és kezelés
 • Etika az egészségfejlesztés gyakorlatában

A tanulmányaikat 2011. szeptember 01. után megkezdő hallgatók, illetve az előbbi felsorolásban nem szereplő képzések oklevél minősítésébe beszámítandó tantárgyak listája letölthető innen.

Diplomamunka, záróvizsga

Záróvizsga

Kérvényformátumok, tájékoztatók

Figyelem!

A Népegészségügyi Kar Tanulmányi Bizottsága az alábbi időpontokban ülésezik a 2017/18. tanév I. félévében:

2017. szeptember 19. (kedd) 14.00 óra
2017. október 17. (kedd) 14.00 óra
2017. november 21. (kedd) 13.30 óra

A Tanulmányi-és Vizsgaszabályzat értelmében a kérelmek benyújtása a Bizottsági ülést megelőző péntek 12.00 óra, helye a Kar Tanulmányi Osztálya.

Órarendek

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenőr szakirány 2017-2018/1. tanév 1-4. évf.

Ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakirány 2017-2018/1. tanév 1. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány 2017-2018/1. tanév 1. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány 2017-2018/1. tanév 3. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány 2017-2018/1. tanév 4. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány, választható tantárgyak 2017-2018/1. tanév

Népegészségügyi mesterképzés 2017-2018/1. tanév 1. évfolyam nappali

Népegészségügyi mesterképzés 2017-2018/1. tanév 1. évfolyam levelező

Népegészségügyi mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam epidemiológia nappali

Népegészségügyi mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam környezet-egészségügy nappali

Népegészségügyi mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam környezet-egészségügy levelező

Népegészségügyi mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam egészségfejlesztés levelező

Egészségpolitika mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam levelező

Egészségügyi menedzser mesterképzés 2017-2018/1. tanév 1. évfolyam levelező

Egészségügyi menedzser mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam levelező

Egészségpszichológia mesterképzés 2017-2018/1. tanév 1. évfolyam nappali és levelező

Egészségpszichológia mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam nappali és levelező

Komplex rehabilitáció mesterképzés 2017-2018/1. tanév 1. évfolyam levelező

Komplex rehabilitáció mesterképzés 2017-2018/1. tanév 2. évfolyam levelező

Kiemelt szakmai ösztöndíj 2017/18/I. félév

A 2017/18/I. félévre vonatkozó Kiemelt szakmai ösztöndíj pályázatok leadási határideje 2017. október 13. - 12.00 óra, leadási helye: DE Népegészségügyi Kar Tanulmányi Osztálya (4028 Debrecen, Kassai út 26/B).

Kiemelt szakmai ösztöndíj pályázati felhívás 2017/18/I.

Kiemelt szakmai ösztöndíj adatlap 2017/18/I.

A 2017/2018-as tanév időbeosztása a Népegészségügyi Karon

A 2017/2018-as tanév időbeosztása a Népegészségügyi Karon