Tanulmányi Osztály

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.

Osztályvezető: Nagy-Belgyár Zsuzsa (52/512-765/ 77408, belgyar.zsuzsa@sph.unideb.hu)

Géber Tímea tanulmányi ügyintéző (52/512-765/ 77414, (geber.timea@sph.unideb.hu)

Péter Zsuzsa Flóra tanulmányi ügyintéző (52/512-765/77417, peter.zsuzsa.flora@sph.unideb.hu)

Bata Róbert tanulmányü ügyintéző (52/512-765/77420, bata.robert@sph.unideb.hu)

Vargáné Krizsán Andrea oktatásszervező (52/512-765/77430, krizsan.andrea@sph.unideb.hu)

 

Cím: 4032, Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. (Tanulmányi ügyek az Aguszta telepen)

Nagyné Farkas Anita szakképzési főelőadó, 56594 mellék (52/255-594) farkas.anita@sph.unideb.hu

Horváthné Jurácsik Irén tanulmányi főelőadó, 55406 mellék (52/255-406) juracsik.iren@sph.unideb.hu

Dobi Mária továbbképzési főelőadó, mellék: 57106 email: dobi.maria@sph.unideb.hu

 

Fogadóórák: 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak - népegészségügyi ellenőr szakirány, mesterképzések

Hétfő, Szerda, Péntek: 12.30-16.00

Kedd, Csütörtök: 9.00-12.30 

Ápolás és betegellátás alapszak - gyógytornász szakirány 

Hétfő, Szerda, Péntek: 9.00-12.30

Kedd, Csütörtök: 12.30-16.00
 

Szakorvosképzés, orvostovábbképzés:

(Megelőző orvostan és népegészségtan, házirorvostan, foglalkozásorvostan szakorvosképzés, kreditpontos továbbképző tanfolyamok a megelőző orvostan területén)

Szak- és Továbbképzési Központ
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (volt I. Kollégium, magasföldszint)

Szakképzés: Sólyomné Dihen Zsuzsanna Tímea (52/258-014, timea.dihen@med.unideb.hu)

Továbbképzés: Királyné Sári Szabina (52/ 258-013, sarisz@med.unideb.hu),

Klinikai szakpszichológus képzés: Nagyné Farkas Anita, 52/411-717/56597, farkas.anita@sph.unideb.hu).

Doktori (PhD) képzés

(Megelőző orvostan és népegészségtan, valamint Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja PhD program, kreditpontos PhD kurzusok a megelőző orvostan területén)

PhD iroda
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (I. Kollégium, magasföldszint)

Oláh Zsuzsanna PhD előadó (52/ 411-717/58010 , olahzs@med.unideb.hu