Továbbképző tanfolyamok

Kiknek ajánljuk?

Azoknak a gyakorló népegészségügyi, vagy kapcsolódó területen dolgozó, egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező szakembereknek ajánljuk a továbbképző tanfolyamokat, akiknek nincs lehetőségük a teljes, kétéves szak elvégzésére, de bizonyos részterületeken szükségük és igényük van továbbképzésre. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik

 • az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzése keretében népegészségtani kurzusok felvételével kívánják kreditpontjaik számát növelni,
 • a népegészségügyi program célkitűzéseinek megvalósulását szakmailag felkészülten segíteni kívánják.

A Népegészségügyi Iskola legtöbb tantárgya elvégezhető a többi tárgytól függetlenül, továbbképző tanfolyami jelleggel is. Esetenként egyes tárgyak tananyaga egy másikra épül, azaz bizonyos továbbképző tanfolyamon való részvétel valamelyik alapozó tárgy előzetes elvégzését teszi szükségessé: a képzés sikere érdekében az alapozó tárgyak előzetes elvégzésétől tanfolyami hallgatók esetében sem tekinthetünk el. A tanfolyamok elvégzéséről a hallgatók igazolást kapnak. Vizsgakötelezettség a tanfolyamok elvégzőit nem terheli, de amennyiben a résztvevő a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatókkal azonos feltételek szerint sikeres vizsgát tesz, azt a vizsgát követő maximum 5 éven belül másoddiploma megszerzéséhez beszámíttathatja.

Továbbképzési kreditpontok

A 73/1999. (XII. 25.) egészségügyi miniszteri rendeletben előírt, az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok, kötelező, folyamatos továbbképzésében a Népegészségügyi Iskola által kínált tanfolyamok félévente kerülnek beterjesztésre a Magyar Orvosi Kamarához ill. a Szakmai Kollégiumhoz, kreditpontos kurzusként történő akkreditálás
céljából. A kreditpontos továbbképzésként elvégzett kurzusok esetében a vizsga sikeres letételével a kreditpont kétszerezhető.

Továbbképző tanfolyamként elvégezhető tantárgyak

Az árak a 2013/2014-es tanévre vonatkoznak.

 •  A biostatisztika alapjai (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • A magatartástudomány alapjai (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • A nem fertőző betegségek epidemiológiája (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • A szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és gyakorlata (45 óra, díja:
  65 000 Ft)
 • Informatika (25 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Az egészségfejlesztés alapjai (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Az egészségfejlesztés gyakorlata (90 óra, díja: 105 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: Az egészségfejlesztés alapjai című tanfolyam elvégzése.
 • Az egészségügyi informatika alapjai (45 óra, díja: 65 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: Az alkalmazott számítástechnika alapjai című tanfolyam elvégzése,
  vagy vizsgával igazolt, legalább alapszintű számítógépes felhasználói ismeretek.
 • Az egészségügyi intézmények önértékelése (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Az egészségügyi szolgáltatások értékelése (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Az epidemiológia alapjai (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Egészségpolitika (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Egészségügyi gazdaságtan (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Egészségügyi rendszerek működése és irányítása (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi gyakorlatban
  (90 óra, díja: 105 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: A biostatisztika alapjai és Az epidemiológia alapjai című
  tanfolyamok elvégzése.
 • Fertőző betegségek epidemiológiája (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Foglalkozás-egészségtan (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Genetikai epidemiológia (45 óra, díja: 65 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: A biostatisztika alapjai és Az epidemiológia alapjai című
  tanfolyamok elvégzése.
 • Infekciókontroll és betegbiztonság (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • „Journal Club” (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Klinikai audit és indikátorok (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Klinikai epidemiológia (60 óra, díja: 80 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: A biostatisztika alapjai és Az epidemiológia alapjai című
  tanfolyamok elvégzése.
 • Kommunikáció (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Környezet-egészségtan és epidemiológia (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Környezeti kockázatbecslés-, kezelés és kommunikáció (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Környezeti toxikológia (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Környezetmonitorozás (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Környezetvédelem (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Kutatási módszerek és értékelés az egészségfejlesztésben (30 óra, díja: 45 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: Az egészségfejlesztés alapjai című tanfolyam elvégzése.
 • Menedzseri alapismeretek (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Minőség az egészségügyben (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Minőségfejlesztési módszerek (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Minőségügyi alapismeretek (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Minőségügyi rendszerek (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Modern statisztikai módszerek (90 óra, díja: 105 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: A biostatisztika alapjai című tanfolyam elvégzése.
 • Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében (30 óra, díja: 45 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: Az egészségfejlesztés alapjai és Az epidemiológia alapjai című
  tanfolyamok elvégzése.
 • Orvosi demográfia (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Ökológia (45 óra, díja: 65 000 Ft)
 • Pályázatok és tanulmányok írása (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • N épegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése a népegészségügyben
  (60 óra, díja: 80 000 Ft)
 • Sugáregészségtan (15 óra, díja: 25 000 Ft)
 • Táplálkozás-egészségtan és epidemiológia (30 óra, díja: 45 000 Ft)
 • Terep és laboratóriumi gyakorlatok (30 óra, díja: 45 000)
 • Területi epidemiológia (30 óra, díja: 45 000 Ft)
  A jelentkezés feltétele: A biostatisztika alapjai és Az epidemiológia alapjai című tanfolyamok
  elvégzése.

Jelentkezés

Továbbképző tanfolyamokra az innen letölthető tanfolyami jelentkezési lap visszaküldésével lehet jelentkezni. A tanfolyami jelentkezéseket megelőző tanév július 31-ig, de legkésőbb a tanfolyam kezdete előtt 2 hónappal a Népegészségügyi Iskola tanulmányi felelősének címére kell megküldeni.

Továbbképző tanfolyamok díja

Az árak a 2013/2014-es tanévre vonatkoznak.

15 órás: 25.000 Ft
30 órás: 45.000 Ft
45 órás: 65.000 Ft 
60 órás: 80.000 Ft
90 órás: 105.000 Ft

A tanfolyamok díja a képzésen túl magában foglalja a számítógépes laboratórium, a környezet-egészségügyi laboratórium és a könyvtár használatát, valamint a jegyzetek árát. A több tanfolyamra jelentkezők tandíjkedvezményben részesülnek: ez két tanfolyam esetén 20%-os, 3 vagy több tanfolyam esetén 30%-os kedvezményt jelent.